Wereldvluchtelingendag 20 juni 2018 – wake Gent

Uitgelicht

‘Wereldvluchtelingendag’ : wake

Flyer:  flyer_wereldvluchtelingendag_2018

plaats: Sint-Niklaaskerk, Cataloniëstraat, Gent, 19u30

De Internationale Dag van de Vluchteling is uitgeroepen door De Verenigde Naties op woe 20 juni 2018.
Wereldwijd is er die dag extra aandacht voor het lot van vluchtelingen.

Daarom willen wij samen over grenzen van levensovertuigingen heen elkaar wakker houden, stil worden, mediteren, bidden, zingen en protesteren voor dit mensenrecht. Vluchtelingen nemen het woord en maken muziek. Door samen te vieren versterken we onze solidariteit met hen.

Leden van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep komen samen op, elk naar eigen aard en actie, voor vluchtelingen.
Herdenkingsmoment Mawda. Graag een mooi speelgoedje meenemen voor dit actiemoment in de wake. Deze worden achteraf onder vluchtelingenkinderen verdeeld.

Na de wake is er bij een hapje en een drankje gelegenheid voor uitwisseling, kennismaking en ontmoeting.

De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent heeft leden uit het christendom, de islam, het boeddhisme, de bahá’i, het sikhisme en de vrijzinnigheid.
Info en contactpersonen: www.iw-gent.be

Zin in zingeving? Nascholing tot bezinningsbegeleider

Uitgelicht

Bron: nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen

Goede begeleiders die leerlingen in klasverband kunnen meenemen in hun innerlijke groei, zijn er te weinig. Vanuit die achtergrond starten Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Federatie van Bezinnings- en Ontmoetingshuizen met een nascholing tot bezinningsbegeleid(st)er.

De nascholing omvat een intakegesprek, een weekend, vier avonden, een terugkomdag en stage. De nascholing loopt van eind augustus tot maart. In het schooljaar 2018-2019 wordt de opleiding georganiseerd in de Abdij van Averbode. In het schooljaar 2019-2020 wordt de nascholing georganiseerd in Oost- of West-Vlaanderen (locatie nog niet bekend).

Interesse? Schrijf je in:

Vragen?

Heb je vragen over de nascholing of vind je niet alle info die je zoekt: carine.dhondt@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Pleidooi voor het vak godsdienst (RKG)

Uitgelicht

Mede onder impuls van professor Didier Pollefeyt en Imke Bavay (wetenschappelijk medewerker godsdienstonderwijs KUL) schreef Eric Buys een pamflet ter verdediging van en als pleidooi voor het vak godsdienst (RKG).

Het is de bedoeling om onderschrijvers en ondersteuners voor dit pamflet te vinden zodat de stem van godsdienstleerkrachten ook eens krachtig aan bod kan komen in een debat dat op zeer regelmatige basis wordt gevoerd in de media. Nu wordt dat debat vooral aangestuurd door lobbyisten van LEF (dat is een zogezegd ‘neutraal’ vak “Levensbeschouwing, Ethiek, Filosofie”). Het gaat werkelijk over de toekomst van het vak godsdienst. Tegelijk wordt een bondgenootschap gezocht met LEF.

Er wordt overwogen om het pamflet onder andere aan te bieden aan Knack, als een ‘long read’ essay. De stem van de voorstanders van LEF kwam daarin doorheen de jaren ruimschoots aan bod (in zowel korte als lange artikels en interviews), maar zelden of nooit werd ruimte gegeven aan de stem van godsdienstleerkrachten die achter hun vak staan.

Als bijlagen vind je een korte versie van het pamflet (1 bladzijde) en het pamflet zelf

Alvast hartelijk dank om een en ander te overwegen!

Voel je ook vrij om deze info door te mailen naar eventuele geïnteresseerden.

 

Attenties met spirit voor einde schooljaar

Uitgelicht

einde schooljaar komt er aan!

In Emmaüs-Aalst ontwerpen we graag zinvolle attenties en geschenkjes die passen bij belangrijke momenten.
Afstuderen is er zo eentje.

We hebben voor deze periode twee nieuwe attenties: een vogel, een engel.
Nog meer zinvolle attenties zijn voorradig.

De teksten op en bij de attenties kunnen, indien gewenst,
worden gemaakt naar de behoefte van de school.

 

 

Eerlijke handel

Uitgelicht

Bij deze lanceren we fier onze vernieuwde editie van Handel nu www.handelnu.be, het beste moment om je leerlingen kabaal te laten maken voor eerlijke wereldhandel! Doe mee!

  *   Wat? De scholenactie Handel nu
  *   Waarom? Omdat we leerlingen willen prikkelen en sensibiliseren m.b.t. de impact van de wereldhandelsregels op de levens van honderden miljoenen (Zuiderse) producenten, 
en hen willen activeren om ter zake het publiek debat te voeden.
  *   Wanneer, Wie en Waar? De acties kunnen doorgaan van 16 april tot 12 mei 2018 in alle lagere, secundaire en hogescholen in Vlaanderen en Brussel.
  *   Alle info en registratie > www.handelnu.be<http://www.handelnu.be>

Aan de actie is een wedstrijd gekoppeld. 
In zes Vlaamse/Brusselse scholen zullen erg mooie prijzen worden uitgereikt. We voorzien ook nog actiesuggesties, laagdrempelige lesbrieven voor elke graad LO en SO, én actiemateriaal.