Dag van identiteit(en): “Ik ben omdat wij zijn”

Uitgelicht

Op vrijdag 10 januari 2020 zijn directeurs en leerkrachten uit alle basisscholen welkom op een boeiende ‘identiteitsdag’.
We staan stil bij de vraag: ‘hoe vandaag de dag een ‘katholieke dialoogschool’ zijn in de superdiversiteit die onze samenleving kenmerkt?’
Midden deze superdiverse samenleving groeien kinderen immers op.  Ze lopen school en leren al doende omgaan met culturele én levensbeschouwelijke diversiteit.

Wat kan onze school betekenen in het ontwikkelen van hun identiteit of spreken we beter van hun identiteiten?
Na een keynote van Dirk Geldof in de voormiddag worden in de namiddag verschillende facetten van identiteit(en) in diversiteit verkend in diverse werkwinkels.

Voor alle informatie en inschrijvingsgegevens ga naar: https://www.pedic.be/bu-bao-dagen/dag-van-identiteit/

Interreligieuze ontmoeting: Franciscus en Sultan – 28 november – Aalst Emmaüs

Uitgelicht

Franciscus en Sultan

Wie meer wil horen over een historische interreligieuze ontmoeting van 800 jaar geleden die nog steeds actueel is, kan op donderdagavond 28 november e.k. in Emmaüs Aalst terecht. Franciscus en sultan Malik Al-Kamil hebben ons ook anno 2019 nog heel wat te vertellen. Voor alle info zie  28 november_Franciscus en de sultan

 

Hoe ga je in dialoog over elkaars levensbeschouwing?

Uitgelicht

Begeleiding door Pat Patfoort

Zaterdag 23 november 2019 van 13u30 tot 17u30

in het Wereldhuis, Nieuwbeekstraat 35, 9300 Aalst

Ieder van ons heeft van kleins af aan vanuit zijn/haar alledaagse ervaringen een persoonlijke levensvisie opgebouwd. Het gezin waarin we opgroeiden, de familie waartoe we behoren, de scholen waar we les kregen, onze vrienden in goede en kwade dagen, de programma ’s op televisie, de informatie van sociale media e.d. kleurden mee ons wereldbeeld. Wat geeft ons energie en richting aan ons leven? Waarover kunnen we heel verontwaardigd zijn? Wanneer worden we intens ontroerd? Hoe kijken we naar het onrecht in onze maatschappij? Wat mag voor ons gerust wat tijd en geld kosten? …

Meer dan ooit tevoren komen we vandaag in contact met andere levensbeschouwingen dan de onze. Ieder kijkt vanuit zijn eigen ’venster’ naar de werkelijkheid en ziet een stukje van de waarheid.

Hoe gaan we in dialoog over elkaars levensbeschouwing? Pat Patfoort is goed geplaatst om ons verder op weg te zetten en vuistregels aan te reiken vanuit haar internationale ervaring wat betreft vormingen en voordrachten op het gebied van geweldloze conflicthantering. Ze werkt met een heel divers publiek: ouders en leerkrachten, kinderen en studenten hoger onderwijs, vredesorganisaties en actiegroepen, personeel van ziekenhuizen en van gevangenissen… en de laatste jaren ook met religieuze groepen in het kader van interlevensbeschouwelijk dialogeren.

Voor onderwijsmensen wordt het alleszins een leerrijke oefening en concretisering van de katholieke dialoogschool in de praktijk!

Organisatie: Vredeshuis Aalst i.s.m. Jebron. Iedereen is welkom, de toegang gratis.

Leeftocht Advent 2019

Uitgelicht

Uitkijken

Verlangend naar iets uitkijken is mooi. Dan leeft iets in je gedachten wat nog komen moet en dat is boeiender dan wat er al is. Toon Hermans

Met een vijfvoudig aanbod helpt Katholiek Onderwijs Vlaanderen je om daarvan werk te maken in deze adventstijd:

Leeftocht 2019-2020

Uitgelicht

Leeftocht voor het komende schooljaar.

Jaarthema 2019-2020: handen vol hoop

Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit. Leeftocht geeft je er handen vol van. Het zaad ontkiemt en groeit via duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit en verbondenheid, verbeelding … Dat zijn wegen waarlangs we graag zien gebeuren waar het in onderwijs uiteindelijk om gaat: levenslange vorming van onze leerlingen en onszelf, in dialoog en met de hoopvolle boodschap van Jezus als gps.

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/leeftocht-jaarthema-schooljaar-2019-2020-handen-vol-hoop

Materiaal