Katholieke scholen op zoek naar zichzelf, struikelend en vreugdevol

Uitgelicht

De kop is eraf, van het schooljaar. En het stof is eraf, van de schooltassen en banken, de boeken en de digitale schoolborden. Blazen katholieke scholen ook elk jaar, aan het einde van de zomer, het stof van hun dito identiteit? Of is die altijd in beweging, de ene dag ongrijpbaar, de andere vertaald in concrete daden? Drie scholen getuigen, elk vanuit hun eigenheid in het katholieke scholen identiteit artikel K&L.

Vlaamse vredesweek

Uitgelicht

Vredesweekbezinning Gent – woensdag 26 september:

BEZINNING 17u30-18u30, Sint-Niklaaskerk, Gent

ACTIE Korenmarkt, van 16 tot 17.30 u.     

De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent
nodigt uit om deel te nemen aan de bezinning rond het thema ‘wonen in het huis van de stilte’. Centraal in de bezinning staat het icoon dat Andrej Roebljov maakte over de gastvrijheid. Laat je eveneens inspireren o.a. door de Franciscaanse en boeddhistische inbreng. Buiten de kerk op de Korenmarkt zal symbolisch een grote kring van stoelen staan. In het midden staat een tafel met vier stoelen. Voorbijgangers worden uitgenodigd om erbij te komen en het gesprek met elkaar aan te gaan.

 Rumi—AVOND

Vrijdag  28 september, 20 u.  O.L.Vr. Sint-Pieterskerk, Gent   Vrije bijdrage

Bahatin Koçak belicht vooraf de  islamitische soefigeestelijke Roemi. Derwisjen nemen een aparte plaats in binnen de soefi’s.

Zenmeester Frank De Waele Roshi stelt de mystieke poëzie voor van twee tijdgenoten van Rumi: de Italiaanse heilige Franciscus van Assisi en de

Japanse zenmeester Dogen Kigen. Zenleraar Ruud Baanders speelt de shakuhachi, de Japanse meditatieve fluit.

Daarna brengt een derwisj zijn gebedsceremonie, een gracieuze dans, onder begeleiding van live muziek.

We sluiten af met een ontmoeting verzorgd door de vrouwengroep KOZA

Organisatie: BELTUD & IWG

 ZIELZOEKERS

Dinsdag 2 oktober om 20 u, Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent

Een pakkende theatervoorstelling van Mokhallad Rasem. Een portret over inwoners in het asielcentrum van Menen, allen op zoek naar een thuis

Inschrijven vόόr woensdag 26 september 09/233.52.26

5 euro (aan de kassa) PRODUCTIE Theater Malpertuis en TONEELHUIS.

Bij begin schooljaar

Uitgelicht

De start op 1 september, een woordje van Lieve Van Daele, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs.

… 1 september is het begin van een lange tocht samen onderweg. Niet elk kind stapt even graag of even snel, maar een gids en tochtgenoot die boeit en bemoedigt, die luistert, begeestert en richting geeft, doet wonderen. …

Lees het volledige bericht op kerknet

Open Monumentendag 7 september 2018

Uitgelicht

De ‘mamèrekes’ in de Gentse Papegaaiwijk

Vele religieuze sites en congregaties bepaalden in de voorbije 800 jaar het beeld van deze Gentse buurt dichtbij de Coupure. Eén daarvan was het klooster van de Franse zustergemeenschap ‘Les soeurs auxiliatrices des âmes du purgatoire’, die halverwege de 19e eeuw in Parijs werd gesticht en voor de Gentse locals bekend werd als de ‘mamèrekes’. Momenteel is er het vicariaat onderwijs gevestigd maar de neogotische kapel en het pand herinneren nog aan de Franse zusters die er gratis onderwijs verstrekten aan de kinderen van de binnenschippers. In twee lezingen wordt toelichting gegeven over de historiek van de Papegaaiwijk (door stadsgids Rob De Winter) en de sporen die de ‘mamèrekes’ er achterlieten (door Tom De Paepe, pedagogisch begeleider geschiedenis). 
Iedereen van harte welkom op zondag 9 september e.k. vanaf 14 tot 18 uur in het Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31 te 9000 Gent. In de kapel is er ook een tentoonstelling van etsen te zien van kunstenaar Gaby Cocquyt en bezoekers kunnen eveneens genieten van een muzikaal intermezzo door Teresa Van Boxstael (pedagogisch begeleider muziek) en jeugdig talent William De Winter.

Zin in zingeving? Nascholing tot bezinningsbegeleider

Uitgelicht

Bron: nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen

Goede begeleiders die leerlingen in klasverband kunnen meenemen in hun innerlijke groei, zijn er te weinig. Vanuit die achtergrond starten Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Federatie van Bezinnings- en Ontmoetingshuizen met een nascholing tot bezinningsbegeleid(st)er.

De nascholing omvat een intakegesprek, een weekend, vier avonden, een terugkomdag en stage. De nascholing loopt van eind augustus tot maart. In het schooljaar 2018-2019 wordt de opleiding georganiseerd in de Abdij van Averbode. In het schooljaar 2019-2020 wordt de nascholing georganiseerd in Oost- of West-Vlaanderen (locatie nog niet bekend).

Interesse? Schrijf je in:

Vragen?

Heb je vragen over de nascholing of vind je niet alle info die je zoekt: carine.dhondt@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Pleidooi voor het vak godsdienst (RKG)

Uitgelicht

Mede onder impuls van professor Didier Pollefeyt en Imke Bavay (wetenschappelijk medewerker godsdienstonderwijs KUL) schreef Eric Buys een pamflet ter verdediging van en als pleidooi voor het vak godsdienst (RKG).

Het is de bedoeling om onderschrijvers en ondersteuners voor dit pamflet te vinden zodat de stem van godsdienstleerkrachten ook eens krachtig aan bod kan komen in een debat dat op zeer regelmatige basis wordt gevoerd in de media. Nu wordt dat debat vooral aangestuurd door lobbyisten van LEF (dat is een zogezegd ‘neutraal’ vak “Levensbeschouwing, Ethiek, Filosofie”). Het gaat werkelijk over de toekomst van het vak godsdienst. Tegelijk wordt een bondgenootschap gezocht met LEF.

Er wordt overwogen om het pamflet onder andere aan te bieden aan Knack, als een ‘long read’ essay. De stem van de voorstanders van LEF kwam daarin doorheen de jaren ruimschoots aan bod (in zowel korte als lange artikels en interviews), maar zelden of nooit werd ruimte gegeven aan de stem van godsdienstleerkrachten die achter hun vak staan.

Als bijlagen vind je een korte versie van het pamflet (1 bladzijde) en het pamflet zelf

Alvast hartelijk dank om een en ander te overwegen!

Voel je ook vrij om deze info door te mailen naar eventuele geïnteresseerden.