Roepingenzondag

​Roepingenpastoraal op school

Ook vandaag zijn leerlingen op zoek: naar wie ze zijn, wat hun plek is in de wereld, waar ze uiteindelijk gelukkig in kunnen worden.

In de christelijke geloofstraditie heet dat op zoek zijn naar ‘je roeping’.

God roept je tot waar je de beste versie van jezelf kunt zijn: in dit of dat beroep, getrouwd of niet, in een engagement dat je zin en betekenis geeft, aan wie of wat je je betere krachten wilt geven.

Roepingenzondag

Elk jaar zet de Kerk dit thema centraal op Roepingenzondag.

Inspirerend didactisch materiaal:

Het kan misschien de gelegenheid zijn om het thema ‘roeping’ expliciet in de klas ter sprake te brengen.

Het sluit aan bij volgende onderdelen van het leerplan RKG: in de 2de graad SO ‘Roeping’ (Terrein: Geroepen worden en kiezen) en in de 3e graad SO ‘Beroep en roeping’ (Terrein: Persoonlijk en professioneel engagement).

Er is ook een interessante brochure (48 pagina’s) gratis te verkrijgen ‘Roeping: het verhaal van elke christen’.

Het is een heldere uiteenzetting over wat roeping is en welke mogelijkheden er zijn van gelovig levensengagement: priesterschap of zuster, jazeker, maar er zijn ook nog vele andere mogelijkheden.

Deze brochure kan besteld worden via roepingen@kerknet.be.  

Voor nog meer boeiende input loont het zeker om ook een kijkje te nemen op de website ‘Roeping in veelvoud’(www.roepinginveelvoud.be).