Digitale vastenkalender

Uitgelicht

www.katholiekonderwijs.vlaanderen publiceert een digitale vastenkalender voor basis- en secundair onderwijs:

In het licht van het jaarthema Verrassend vreugdevol verkennen we in de vasten de vreugde van het experimenteren. Mag je school daarvoor in deze vastentijd een oefenterrein zijn? Probeer het eens uit en proef de aanstekelijke vreugde ervan. Verken het hele aanbod met affiche, Leeftocht, bezinningskaarten en, centraal in het ruime aanbod op het web, een digitale vastenkalender voor bao en so.

via de rechtstreekse url; links is het pad voor het basisonderwijs en rechts voor het secundair onderwijs, met voor elk dag van de week een ander icoontje

Vasten beleven met kinderen – tobiacatechese

Uitgelicht

Tobiacatechese publiceerde inspirerend materiaal voor vasten met kinderen:

Laat tijdens de Vasten de levensboom bloeien

Dit jaar neemt Tobia jullie mee met de levensboom, net zoals het kruis een levensboom is. Voor kinderen is een boom een symbool: die vruchten geeft, waar we ons kunnen verstoppen, om ons op te warmen. Hij gaat ook naar de zon toe en toont zo de verbinding tussen hemel en aarde.

Inspirerend materiaal vasten: wekelijkse bezinning personeel

Uitgelicht

In het licht van het jaarthema Verrassend vreugdevol verkennen we in de vasten de vreugde van het experimenteren. Probeer het vasten eens uit en proef de aanstekelijke vreugde ervan.

Voor personeelsleden is er voor Aswoensdag en wekelijks in de vasten een verdiepingsmoment opgebouwd. De bezinning vertrekt vanuit de eerste schriftlezing van iedere zondag in de veertigdagentijd.

De teksten zijn bedoeld om de personeelsleden persoonlijk te voeden. Ze kunnen ook bij gezamenlijke verdiepingsmomenten  van dienst zijn.

Downloads

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen