Hoe ga je in dialoog over elkaars levensbeschouwing?

Uitgelicht

Begeleiding door Pat Patfoort

Zaterdag 23 november 2019 van 13u30 tot 17u30

in het Wereldhuis, Nieuwbeekstraat 35, 9300 Aalst

Ieder van ons heeft van kleins af aan vanuit zijn/haar alledaagse ervaringen een persoonlijke levensvisie opgebouwd. Het gezin waarin we opgroeiden, de familie waartoe we behoren, de scholen waar we les kregen, onze vrienden in goede en kwade dagen, de programma ’s op televisie, de informatie van sociale media e.d. kleurden mee ons wereldbeeld. Wat geeft ons energie en richting aan ons leven? Waarover kunnen we heel verontwaardigd zijn? Wanneer worden we intens ontroerd? Hoe kijken we naar het onrecht in onze maatschappij? Wat mag voor ons gerust wat tijd en geld kosten? …

Meer dan ooit tevoren komen we vandaag in contact met andere levensbeschouwingen dan de onze. Ieder kijkt vanuit zijn eigen ’venster’ naar de werkelijkheid en ziet een stukje van de waarheid.

Hoe gaan we in dialoog over elkaars levensbeschouwing? Pat Patfoort is goed geplaatst om ons verder op weg te zetten en vuistregels aan te reiken vanuit haar internationale ervaring wat betreft vormingen en voordrachten op het gebied van geweldloze conflicthantering. Ze werkt met een heel divers publiek: ouders en leerkrachten, kinderen en studenten hoger onderwijs, vredesorganisaties en actiegroepen, personeel van ziekenhuizen en van gevangenissen… en de laatste jaren ook met religieuze groepen in het kader van interlevensbeschouwelijk dialogeren.

Voor onderwijsmensen wordt het alleszins een leerrijke oefening en concretisering van de katholieke dialoogschool in de praktijk!

Organisatie: Vredeshuis Aalst i.s.m. Jebron. Iedereen is welkom, de toegang gratis.

Leeftocht 2019-2020

Uitgelicht

Leeftocht voor het komende schooljaar.

Jaarthema 2019-2020: handen vol hoop

Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit. Leeftocht geeft je er handen vol van. Het zaad ontkiemt en groeit via duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit en verbondenheid, verbeelding … Dat zijn wegen waarlangs we graag zien gebeuren waar het in onderwijs uiteindelijk om gaat: levenslange vorming van onze leerlingen en onszelf, in dialoog en met de hoopvolle boodschap van Jezus als gps.

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/leeftocht-jaarthema-schooljaar-2019-2020-handen-vol-hoop

Materiaal