Vasten beleven met kinderen – tobiacatechese

Uitgelicht

Tobiacatechese publiceerde inspirerend materiaal voor vasten met kinderen:

Laat tijdens de Vasten de levensboom bloeien

Dit jaar neemt Tobia jullie mee met de levensboom, net zoals het kruis een levensboom is. Voor kinderen is een boom een symbool: die vruchten geeft, waar we ons kunnen verstoppen, om ons op te warmen. Hij gaat ook naar de zon toe en toont zo de verbinding tussen hemel en aarde.

Inspirerend materiaal vasten: wekelijkse bezinning personeel

Uitgelicht

In het licht van het jaarthema Verrassend vreugdevol verkennen we in de vasten de vreugde van het experimenteren. Probeer het vasten eens uit en proef de aanstekelijke vreugde ervan.

Voor personeelsleden is er voor Aswoensdag en wekelijks in de vasten een verdiepingsmoment opgebouwd. De bezinning vertrekt vanuit de eerste schriftlezing van iedere zondag in de veertigdagentijd.

De teksten zijn bedoeld om de personeelsleden persoonlijk te voeden. Ze kunnen ook bij gezamenlijke verdiepingsmomenten  van dienst zijn.

Downloads

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Digitale vastenkalender

Uitgelicht

www.katholiekonderwijs.vlaanderen publiceert een digitale vastenkalender voor basis- en secundair onderwijs:

In het licht van het jaarthema Verrassend vreugdevol verkennen we in de vasten de vreugde van het experimenteren. Mag je school daarvoor in deze vastentijd een oefenterrein zijn? Probeer het eens uit en proef de aanstekelijke vreugde ervan. Verken het hele aanbod met affiche, Leeftocht, bezinningskaarten en, centraal in het ruime aanbod op het web, een digitale vastenkalender voor bao en so.

via de rechtstreekse url; links is het pad voor het basisonderwijs en rechts voor het secundair onderwijs, met voor elk dag van de week een ander icoontje

Vastenkalender Broederlijk Delen 2021

Uitgelicht

Halewijn uitgeverij

€ 2,50

De vastenkalender van Broederlijk Delen biedt zeer gevarieerd materiaal om 40 dagen lang op weg te gaan naar Pasen. Het centrale thema is dit jaar: ‘40 dagen vasten voor verandering’.

Op de zondagen lezen we de teksten van het zondagsevangelie. Op de maandagen horen we over mensen die het verschil maken in Congo, de Palestijnse gebieden en Bolivië. Op de dinsdagen horen we hoe Broederlijk Delen mensen verandert en aanzet
tot actie. Op de woensdagen lezen we uit de encycliek Fratelli tutti (letterlijk: ‘Broeders allemaal’) van paus Franciscus, waarin hij zijn verlangen uitspreekt naar een nieuwe wereldorde. Op de donderdagen blikken we terug op zestig jaar Broederlijk Delen en de vele facetten van soberheid en solidariteit doorheen de jaren. Op de vrijdagen krijgen we enkele aanzetten om ook in deze versluierde tijd thuis de campagne te beleven. Kleine gebaren maken samen iets groots. Op de zaterdagen reikt priester en psychotherapeut Erik Galle ons een opruimactie aan voor de veertigdagentijd. Geen letterlijke opruimactie, maar wel een figuurlijke voor het oog en het hart.

Poëziesterren secundair onderwijs

Uitgelicht

Sinds 2014 stemmen leerlingen uit het kleuter- en basisonderwijs om de twee jaar voor hun favoriete kindergedicht. Aan de vier winnende gedichten, een voor elke graad, wordt een Poëziester toegekend. Deze publieksprijs wordt in 2021 uitgebreid naar de 1e en 2graad van het secundair onderwijs. 

Per graad zijn er vijf gedichten waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Ingeschreven scholen ontvangen de gedichten langs digitale weg en ingelezen door een professional, zodat leerkrachten ze zelf in de klas kunnen voorlezen of via een digitaal platform kunnen delen. Tevens wordt er een gedetailleerde lesbrief bijgevoegd zodat leerkrachten vlot aan de slag kunnen met de leerlingen! Elke dag van de stemweek (22-26 maart 2021) wordt er een gedicht gelezen en besproken. Op het einde van de week bepalen de leerlingen welk gedicht hun favoriet is!

Lees meer

Inschrijven
De inschrijvingen voor de editie van ­­22 tot en met ­26 maart ­­2021 zijn nu geopend en lopen tot 31 januari ­­2021.
Ga naar cultuurkuur.be/jongerenpoëzie om je school en het aantal klassen in te schrijven!

Bron: Poëzieceentrum

Damiaanactie: 29-31 januari 2021

Uitgelicht

Ontmasker lepra

Bron: Damiaanactie

Op sensibiliseren staat geen leeftijd

Ga in je klas aan de slag met ons lesmateriaal, en leer kinderen van jongs af aan het belang bij van de toegang tot gezondheidszorg. Tover hen om tot rasechte wereldburgers en laat hen zien hoe we door samen te werken gelijke kansen kunnen creëren voor iedereen.

Aan de slag met ons lesmateriaal

Er is lesmateriaal voor basis- en voor secundair onderwijs

Samen met Damiaanactie ontdekken je leerlingen via beeld- en spelmateriaal en ludieke oefeningen dat genezen van een ziekte niet overal ter wereld vanzelfsprekend is. Ze leren verbanden leggen, kritisch nadenken en samen naar oplossingen zoeken.