Aanbod voor september

Uitgelicht

1 september blijft een bijzondere datum voor allen die nauw bij onderwijs betrokken zijn. Kinderen en jongeren kijken met spanning uit wie hun klasgenoten worden en wie hun leraren. Leraren stappen de klassen binnen met pakken ervaring en expertise of met de frisse blik van een starter, maar allemaal met de intentie om kinderen en jongeren het beste van zichzelf te geven. Onderwijs maakt wel degelijk het verschil. Onderwijs opent toekomst voor elk kind, voor elke jongere en voor onze samenleving als geheel. (Uit de reflective van Lieve Van Daele bij het begin van het nieuwe schooljaar zie www.vicog.be).

Het pastorale jaarthema van Leeftocht met het beeld van de vuurtoren wil focussen op het thema van ‘vertrouwen’ met als doorvertaling naar het BaO het thema van ‘lichtpuntjes’. Het is een vervolg op vorig jaar (‘de kracht van verbinden’) want geen verbondenheid zonder vertrouwen. Wij zullen hier zoals altijd de linken leggen met het materiaal op de prosite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en ook ander ondersteunend en inspirerend materiaal aanreiken voor de schooleigen identiteit en pastoraal, met een speciale aandacht voor regionale initiatieven en vragen vanuit onze scholen in Oost-Vlaanderen.

Alvast een fijn schooljaar toegewenst!

Blijf in mij geloven

Samen kom je verder

Voorstelling van het jaarthema Leeftocht:

Leeftocht 22-23: een jaar vol vertrouwen Katholiek Onderwijs Vlaanderen