Aanbod voor de maand maart

Uitgelicht

In de krokusvakantie waren al heel wat krokussen uitge­bloeid. Maar in de meeste bloementuinen waren op Aswoensdag de paaslelies al volop in knop. Is dat misschien een teken dat ons erop wijst waar het in de vasten eigenlijk om gaat? Om uitkijken naar Pasen, naar nieuw leven na de winter, naar opstaan na mislukking en teleurstel­ling, naar verrijzenis na lijden en dood. In deze tijd oorlogsgeweld en vluchtelingenstromen, met klimaatproblemen en toenemende armoede voor gezinnen die de dagelijkse basisbehoeften niet meer kunnen betalen… is het verlangen naar de hoop van Pasen heel dichtbij.

Vier uitdagingen voor de veertigdagentijd

40 kleine gebaren van liefde tijdens de vasten – paus Franciscus

Broederlijk Delen

Doorbreek de oorlogsmuur. Maak werk van vrede. Pax Christi (11/03 – Antwerpen)

Dag van de levensbeschouwing (12/03)

Open gebedshuizendag (zaterdag 18/03)

Begin ramadan (22 of 23/03)