Aanbod voor de maand juni

Uitgelicht

Het einde van het schooljaar is in zicht. Juni is de maand van testen en examens, evaluaties en afscheidsmomenten. Ons pedagogisch project wordt zichtbaar in de manier waarop we met en over leerlingen spreken, hoe we met ouders omgaan, hoe we met iedereen op school het jaar afsluiten. Hierbij wat concrete input die ondersteunend kan zijn bij deze momenten.

(Groot)vaderdag in een katholieke dialoogschool

11 manieren om stil te staan bij Vaderdag

**********

Bezinning bij evalueren en delibereren

Printklare bezinningstekst bij deliberatie

Zes adviezen voor evalueren en delibereren

Printklaar kaartje einde schooljaar 1 BaO

Printklaar kaartje einde schooljaar 2 BaO

Aanpassingen apr over delibererende klassenraden

Zegenwensen bij einde schooljaar

Teksten en ideeën voor afscheidsvieringen SO

Inspiratie voor een ‘vreugdevolle’ slotviering BaO

Dank je wel voor het fijne schooljaar BaO

**********

Een vooruitblik naar volgend schooljaar: