Hoe ga je in dialoog over elkaars levensbeschouwing?

Uitgelicht

Begeleiding door Pat Patfoort

Zaterdag 23 november 2019 van 13u30 tot 17u30

in het Wereldhuis, Nieuwbeekstraat 35, 9300 Aalst

Ieder van ons heeft van kleins af aan vanuit zijn/haar alledaagse ervaringen een persoonlijke levensvisie opgebouwd. Het gezin waarin we opgroeiden, de familie waartoe we behoren, de scholen waar we les kregen, onze vrienden in goede en kwade dagen, de programma ’s op televisie, de informatie van sociale media e.d. kleurden mee ons wereldbeeld. Wat geeft ons energie en richting aan ons leven? Waarover kunnen we heel verontwaardigd zijn? Wanneer worden we intens ontroerd? Hoe kijken we naar het onrecht in onze maatschappij? Wat mag voor ons gerust wat tijd en geld kosten? …

Meer dan ooit tevoren komen we vandaag in contact met andere levensbeschouwingen dan de onze. Ieder kijkt vanuit zijn eigen ’venster’ naar de werkelijkheid en ziet een stukje van de waarheid.

Hoe gaan we in dialoog over elkaars levensbeschouwing? Pat Patfoort is goed geplaatst om ons verder op weg te zetten en vuistregels aan te reiken vanuit haar internationale ervaring wat betreft vormingen en voordrachten op het gebied van geweldloze conflicthantering. Ze werkt met een heel divers publiek: ouders en leerkrachten, kinderen en studenten hoger onderwijs, vredesorganisaties en actiegroepen, personeel van ziekenhuizen en van gevangenissen… en de laatste jaren ook met religieuze groepen in het kader van interlevensbeschouwelijk dialogeren.

Voor onderwijsmensen wordt het alleszins een leerrijke oefening en concretisering van de katholieke dialoogschool in de praktijk!

Organisatie: Vredeshuis Aalst i.s.m. Jebron. Iedereen is welkom, de toegang gratis.

Leeftocht 2019-2020

Uitgelicht

Leeftocht voor het komende schooljaar.

Jaarthema 2019-2020: handen vol hoop

Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit. Leeftocht geeft je er handen vol van. Het zaad ontkiemt en groeit via duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit en verbondenheid, verbeelding … Dat zijn wegen waarlangs we graag zien gebeuren waar het in onderwijs uiteindelijk om gaat: levenslange vorming van onze leerlingen en onszelf, in dialoog en met de hoopvolle boodschap van Jezus als gps.

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/leeftocht-jaarthema-schooljaar-2019-2020-handen-vol-hoop

Materiaal

Opleidingstraject voor bezinningsbegeleiding

Uitgelicht

Bron:

Heel wat secundaire scholen willen graag bezinningsdagen aanbieden aan hun leerlingen, maar vinden geen opgeleide bezinningsbegeleiders. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Federatie van Bezinnings- en Ontmoetingshuizen in Vlaanderen bieden samen een nascholing aan die in augustus 2019 voor de tweede keer start. Deze nascholing wil gemotiveerde kandidaten vormen tot competente begeleiders, hetzij voor de eigen leerlingen, hetzij voor klasgroepen uit andere scholen. Volgend schooljaar gaat de opleiding in West-Vlaanderen door. Zeker een aanrader! 

Meer informatie vind je hier

Bijbelgenootschap presenteert Bijbel met startersgids

Uitgelicht

Bijbelgenootschap presenteert Bijbel met startersgids

Deze week brengt het Nederlands Bijbelgenootschap Bijbel+ uit: Een laaggeprijsde Bijbel in Gewone Taal samen met een ‘startersgids’ in één kaft. De bijbel wordt gepresenteerd op de NOT-onderwijsbeurs.

‘Bijbel+ helpt beginnende bijbellezers, zoals jongeren, om kennis te maken met de Bijbel’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het is voor hen niet vanzelfsprekend hoe je de Bijbel moet lezen. Bijbel+ helpt hen om te begrijpen hoe de Bijbel in elkaar zit. Daarmee brengen we voor hen de Bijbel dichtbij en voldoen we aan onze missie: zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de Bijbel.’

Inhoud

Bijbel+ bevat de Bijbel in Gewone Taal, de meest duidelijke en toegankelijke Nederlandse bijbelvertaling. Achterin Bijbel+ zit een startersgids met extra informatie over hoe de Bijbel ontstaan is, wat belangrijke personen en verhalen zijn, en wat de Bijbel zegt over thema’s als ‘liefde’, ’angst’ en ‘vriendschap’. Bovendien staat er een leesrooster in voor 21 dagen om zelf in de Bijbel te lezen. Wie dat rooster volgt, krijgt een aantal markante bijbelverhalen onder ogen.

Beginnende bijbellezers

Bijbel+ is bedoeld voor beginnende bijbellezers zoals jongeren in gezinnen en kerken, maar is ook geschikt als schoolbijbel. Bijbel+ is voor € 16,95 verkrijgbaar in de (online) boekhandel en bij uitgeverij Royal Jongbloed.

Omgaan met leerlingen met Turkse achtergrond

Uitgelicht

Zitten er op je school leerlingen met een Turkse achtergrond, dan komt het onderwerp allicht ter sprake bij de start van het schooljaar. Houd rekening met mogelijke spanningen tussen leerlingen met een Turkse achtergrond onderling en tussen hun families. Probeer in te schatten hoe er gereageerd zal worden. Werk samen met de andere scholen uit je scholengemeenschap en gemeente en met het LOP. (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Lees hier de mededeling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Lees hier het artikel op ‘school en veiligheid.nl’.